Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Historie České asociace klubů CB (ČAK)


     Dne 8. května 1999 na jarním CB setkání v Holicích se konala přípravná schůze pro založení České asociace klubů CB (dále jen asociace). Této schůze se zúčastnilo asi 20 zástupců z téměř 10 registrovaných i neregistrovaných CB klubů ČR. Výsledkem několikahodinového jednání bylo usnesení o založení asociace. Po připomínkovém řízení k návrhu stanov byl ustanoven přípravný výbor, který měl zajistit dopracování stanov dle připomínek zástupců klubů a zajistit jejich včasnou registraci nejpozději do 28.srpna 1999, kdy se měla konat 1. schůze ČAK CB (tak se také stalo). Představitelé z řad neregistrovaných CB klubů byli informováni o nutnosti se řádně zaregistrovat u MV ČR, aby se jejich klub mohl stát právoplatným členem ČAK CB.

     Česká asociace klubů CB byla zatím jedinou organizací na poli CB v České republice, která sdružuje registrované kluby uživatelů a příznivců občanského pásma a současně je také na tomto poli nejvyšší organizací, která zastřešuje největší počet uživatelů občanského pásma v ČR. ČAK CB si vzala za cíl především prosazovat zájmy klubů a uživatelů CB v širším měřítku, než tomu může být u jednotlivců či samostatných klubů. Především jí jde o to, aby spolupracovala na úpravách generálního povolení a zákonů, týkajících se problematiky CB ke spokojenosti většiny uživatelů CB. Jedná se tedy o úkol, který nikdy nekončí a většinu jeho dílčích bodů je mj. nutné řešit ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem MH ČR a zákonodárnou mocí v ČR. Dále asociace hodlá prosazovat šíření osvěty v rámci své působnosti a zabývat se všeobecně prospěšnou činností pro uživatele CB. O bližších záležitostech spojených s ČAK CB je možné se více dovědět ve stanovách případně o konkrétních činnostech v zápisech z jednáních Rady ČAK CB.

Dodatek (Dragon Praha): Pravděpodobně od roku 2006 ČAK prakticky nevyvíjí žádnou činnost a není mi známo, že by fakticky ještě existoval.


Zdroj: www.volny.cz/cak.cb/      (stránky od září 2009 neexistují)

Přečti si také: Historie CB
Historie firmy Tesla Pardubice (m.j. také výrobce cb radistanic)
Historie Bohemia Clubu
Historie CB klubu Čáslav
Historie CB klubu Česká Lípa
Historie CB klubu Echo Blansko
Historie CB radioklubu Liberec
Historie CB klubu Mlada Boleslav
Historie CB Radio Praha
Historie CB Spolku Brno a okolí
Historie České asociace klubů CB
História časopisu CB report
História Slovenského CB rádioklubu
Dobové reklamní letáky s nabídkou CB radiostanic, antén a příslušenství
Historie CB soutěží: Béčko
Historie CB soutěží: O tučňákův frak
Historie CB soutěží: RKL Contest
Historie CB: Cestička okolo Frýdku            OK1SB            
©2024 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.