Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Historie esk asociace klub CB (AK)


     Dne 8. kvtna 1999 na jarnm CB setkn v Holicch se konala ppravn schze pro zaloen esk asociace klub CB (dle jen asociace). Tto schze se zastnilo asi 20 zstupc z tm 10 registrovanch i neregistrovanch CB klub R. Vsledkem nkolikahodinovho jednn bylo usnesen o zaloen asociace. Po pipomnkovm zen k nvrhu stanov byl ustanoven ppravn vbor, kter ml zajistit dopracovn stanov dle pipomnek zstupc klub a zajistit jejich vasnou registraci nejpozdji do 28.srpna 1999, kdy se mla konat 1. schze AK CB (tak se tak stalo). Pedstavitel z ad neregistrovanch CB klub byli informovni o nutnosti se dn zaregistrovat u MV R, aby se jejich klub mohl stt prvoplatnm lenem AK CB.

     esk asociace klub CB byla zatm jedinou organizac na poli CB v esk republice, kter sdruuje registrovan kluby uivatel a pznivc obanskho psma a souasn je tak na tomto poli nejvy organizac, kter zasteuje nejvt poet uivatel obanskho psma v R. AK CB si vzala za cl pedevm prosazovat zjmy klub a uivatel CB v irm mtku, ne tomu me bt u jednotlivc i samostatnch klub. Pedevm j jde o to, aby spolupracovala na pravch generlnho povolen a zkon, tkajcch se problematiky CB ke spokojenosti vtiny uivatel CB. Jedn se tedy o kol, kter nikdy nekon a vtinu jeho dlch bod je mj. nutn eit ve spoluprci s eskm telekomunikanm adem MH R a zkonodrnou moc v R. Dle asociace hodl prosazovat en osvty v rmci sv psobnosti a zabvat se veobecn prospnou innost pro uivatele CB. O blich zleitostech spojench s AK CB je mon se vce dovdt ve stanovch ppadn o konkrtnch innostech v zpisech z jednnch Rady AK CB.

Dodatek (Dragon Praha): Pravdpodobn od roku 2006 AK prakticky nevyvj dnou innost a nen mi znmo, e by fakticky jet existoval.


Zdroj: www.volny.cz/cak.cb/      (strnky od z 2009 neexistuj)

Peti si tak: Historie CB
Historie firmy Tesla Pardubice (m.j. tak vrobce cb radistanic)
Historie Bohemia Clubu
Historie CB klubu slav
Historie CB klubu esk Lpa
Historie CB klubu Echo Blansko
Historie CB radioklubu Liberec
Historie CB klubu Mlada Boleslav
Historie CB Radio Praha
Historie CB Spolku Brno a okol
Historie esk asociace klub CB
Histria asopisu CB report
Histria Slovenskho CB rdioklubu
Dobov reklamn letky s nabdkou CB radiostanic, antn a psluenstv
Historie CB sout: Bko
Historie CB sout: O tukv frak
Historie CB sout: RKL Contest
Historie CB: Cestika okolo Frdku            OK1SB            
©2021 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.