Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Historie CB klubu Echo Blansko


     Zatkem devadestch let, kdy se vlastn uvolnilo napt a podmnky co se tk bezdrtovho spojen mezi obyvateli R, byly ve velik oblib obansk radiostanice. Jet zde nenastala ta doba, aby ml obyejn smrtelnk v ruce mobiln telefon v cen tehdy kolem 40 tisc, tak to eily tzv. RUKY" na psmu 27 MHz.
     Tento kmitoet byl pro provoz vylenn jako Obansk psmo, bez povolen. Pouze pi nkupu stanice jste dostali lstek, kterm jste oznmili svj provoz na TU a zaslali jednorzov poplatek, myslm e to byla stovka na registraci.
     Protoe to bylo tak snadn, tak i zde u ns v Blansku se tato zliba, u nkterch jedin spojen, u nkterch vrobn prostede,velice rozmohla.
     Proto zde vyvstal tak poadavek:"Co takhle zat se njak schzet?" Byla zde takov men skupinka, kter se znala z dvjka jako tzv. SINCLAIR klub, zabvajc se innost kolem pota, kter si nyn tak opatila nkolik "ruek" a domluvili jsme se na prvnm setkn.
     Dal bylo u po oznmen pomoc CB stanic v teru a bylo stanoveno msto a datum. A tak se stalo, e jeden podzimn den roku 1994 jsme se seli v restauraci U Rulka.
     Mysleli jsme si, nebo alespo j si to myslel, e ns tam bude asi tak 5-6, ale u tehdy "Obansk psmo" mlo dobr ui a nebylo takov ruen, e se ns tam selo kolem patncti. Nechtl bych na nikoho zapomenout, ale mezi ty prvn patili: Honza Hoice, Ivo Zborovce, Karel Blansko, Martin Letovice, Petr Letovice, Radim Blansko, Radek Zborovce, Alak Doln Lhota a moje malikost Meteor.
     Zde jsme ustavili ppravn vbor, kter ml za kol v nejblim termnu zaregistrovat nae obansk sdruen pod nzvem "CB ECHO Blansko". Pak u bylo jen otzka asu n klubov znak, vroba prvnch QSL lstk a vlastn innost.
     Abychom si na schzky nepili jenom posedt, tak byla plnovan tmata, ktermi se zde budeme zabvat. Jen namtkou: Zdroje, Antny, Druhy radiostanic, Nov rdia z Allamatu, innost radioblubu Blansko, Monosti zskn koncese a podobn.
     Ale vznikly problmy s msnost kde se schzet, protoe jsme vce mluvili a mlo konzumovali. Tak jsme se sthovali. Postupn, pokud m pam dovol, to byla: Doln Lhota u Filky, Rjec Jesteb Na pici a pak stdav ern hora, Boitov Motorest a Sokolovna. V t posledn jsme zakotvili a a na mal vyjmky se zde schzme pravideln kad prvn tvrtek v msci doposud.
     Bhem dosti dlouh doby trvn naeho klubu dolo k obmn len. Kdy se dvm zptky, tak jsme zde ze zakldajcch zbyli asi jen dva. Ale dky novm lenm Echo nezaniklo, naopak se rozvj jeho innost. Letos (2002) na podzim to bude ji 10 setkn na Suchm. Tyto setkn by nebylo mon zabezpeit, kdyby ruku k dlu nepiloili Krakono Svitvka, Jarda Letovice, Skipy Brodek, Jirka Svitvka a nkolik dalch.
     Bhem rok innosti,tak jak to bv ,lid pichzej i odchz. Nejinak tomu bylo i u ns, prvn ns opustil Karel Blansko, to bylo v roce 1996. Dalm, na koho snad nikdo z naeho klubu i z poslechu na vlnch CB nezapomene byl Emil ern Hora. Bylo to tm pesn 3 roky po Karlovi. Emil se velikou mrou podlel na innost Klubu CB. Dky jeho sil byly vybudovny stanice na "Zchrance" v Blansku a v Boskovicch. Postaral se tak o oznaen tchto kanl .9 na hlavnch prtazch okresem Blansko.Zdroj: www.cbecho.wz.cz/cbecho/

NA STRNCE SE PRACUJE
Peti si tak: Historie CB
Historie firmy Tesla Pardubice (m.j. tak vrobce cb radistanic)
Historie Bohemia Clubu
Historie CB klubu slav
Historie CB klubu esk Lpa
Historie CB klubu Echo Blansko
Historie CB radioklubu Liberec
Historie CB klubu Mlada Boleslav
Historie CB Radio Praha
Historie CB Spolku Brno a okol
Historie esk asociace klub CB
Histria asopisu CB report
Histria Slovenskho CB rdioklubu
Dobov reklamn letky s nabdkou CB radiostanic, antn a psluenstv
Historie CB sout: Bko
Historie CB sout: O tukv frak
Historie CB sout: RKL Contest
Historie CB: Cestika okolo Frdku            OK1SB            
©2021 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.