Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


História časopisu CB report


     Prvé číslo CB reportu dostali členovia Slovenského CB rádioklubu v novembri 1994 ako experimentálne vydanie. Zopár nadšencov sa pokúsilo vyda» prvý slovenský cébečkársky časopis a pravdepodobne naň bolo dostatok pozitívnych ohlasov, keď sa začiatkom roka 1995 objavilo prvé číslo prvého ročníka CB reportu.
     Redakčná rada v zložení Martin Bystrica (SK-001), Pa»o Zvolen (SK-041) a Marek Bratislava (SK-077) niekedy až v bojových podmienkach dokázala ročne pripravi» a vyda» tri čísla. Ich obsahom boli príspevky mnohých cébečkárov s mnohých regiónov, ktorí ostatným chceli priblíži» zážitky z expedícií, CB stretnutí. Veµkú zásluhu na tlačení časopisu mal ďalší bystričan - Jaro (SK-048).
     V ďalších rokoch však povinností u každého z členov redakcie pribúdali a na CB report ostávalo čoraz menej času. Preto sa v roku 1997 v poslednom čísle objavila správa, že redakčná rada vydala svoje posledné číslo a odovzdáva štafetu iným.
     Tejto výzvy sa ujal Marconi Partizánske (SK-424), ktorý už isté - síce minimálne - skúsenosti prípravou cébečkárskeho časopisu mal. Po aprílovej Remate ´98 začal teda pripravova» ďalšie číslo CB reportu spolu s Alexom Radošina (SK-282). Medzitým sa ozval aj Tony Nitra (SK-187) s ponukou pomôc» pri konečnom zalamovaní CB reportu. Čo však spravilo škrt cez rozpočet, bola základná vojenská služba Marconiho (júl 1998) a aj Alexa (september 1998). Preto sa vydanie CB reportu stále na»ahovalo a neby» Kosačky Horné Chlebany (SK-530), časopis by v tom roku vôbec nebol vyšiel. Bolo vydané iba jedno číslo ako prehµad všetkého, čo sa v danom roku stalo. V novembri ´98 bola Kosačka požiadaná vtedajšími polprezidentmi Nautilusom a Rafaelom, aby sa ujala práce na CB reporte, ktorej sa rada zhostila.
     Časom sa však štýl CB reportu zmenil a veµa µudí ho začalo kritizova». Vznikali rozpory aj medzi členmi redakčnej rady, do ktorej sa po vojne vrátil Marconi. V roku 1999 opä» vyšlo iba jedno číslo, Tony Nitra totiž nemal čas na konečnú úpravu CB reportu. Nakoniec ju narýchlo robil Marconi.
     Na CB report sa zniesla vlna rôznych názorov - kritických i pochvalných. Preto sa Kosačka rozhodla v roku 2000 z redakčnej rady odstúpi». V polovici roka sa teda zostavovala nová redakčná rada, hµadali sa lacnejšie možnosti výroby CB reportu. Od septembra 2000 sa na príprave časopisu podieµali Marconi Partizánske a Pa»o Zvolen. V roku 2002 začal aktívne na tvorbe časopisu spolupracova» Števo Zvolen (SK-525), najmä v oblasti športového využívania CB pásma.
     Na CB stretnutí na Remate prišla ponuka na spoluprácu z členskej základne od Albberta Banská Bystrica (SK 670). Marián ako grafik sa výrazne podieµal na novej grafickej úprave CB REPORTu a v rokoch 2004 a 2005 pripravil niekoµko čísel časopisu. Po nezhodách, ktoré v SCBR nastali, sa odmlčal a redakciu opä» prevzal Marconi (SK 424).
     V lete 2006 prebehla aj nová registrácia časopisu na Ministerstve kultúry SR, keď boli uvedené nové zodpovedné osoby a nové kontaktné údaje.

Zdroj informací: http://www.scbr.sk/index.php?id=CBRreklama

NA STRÁNCE SE PRACUJE
Přečti si také: Historie CB
Historie firmy Tesla Pardubice (m.j. také výrobce cb radistanic)
Historie Bohemia Clubu
Historie CB klubu Čáslav
Historie CB klubu Česká Lípa
Historie CB klubu Echo Blansko
Historie CB radioklubu Liberec
Historie CB klubu Mlada Boleslav
Historie CB Radio Praha
Historie CB Spolku Brno a okolí
Historie České asociace klubů CB
História časopisu CB report
História Slovenského CB rádioklubu
Dobové reklamní letáky s nabídkou CB radiostanic, antén a příslušenství
Historie CB soutěží: Béčko
Historie CB soutěží: O tučňákův frak
Historie CB soutěží: RKL Contest
Historie CB: Cestička okolo Frýdku            OK1SB            
©2024 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.