Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Cestička okolo Frýdku


0      Kolečko Cestička okolo Frýdku začalo vysílání 3.10.1999 a dnem 2.10.2011 vysílání skončilo

     Cestička okolo Frýdku - je nejen písnička, ale 12 roků bylo také kolečko přátel CB a nejen z Frýdku.
     Historie a vývoj:
V létě 1999 mě napadlo udělat kolečko, na kterém by se lidé pozdravili, popřáli si, řekli nějakou novinu nebo zajímavost apod. Podnětem bylo, že jsou v okolí vysílána různá taková kolečka např. Podbeskydské, Valašsko-lašské, Kotlík Trnky brnky atd. Řekl jsem si, proč by podobné kolečko nemohl mít i Frýdek-Místek. Vždy» sibíčkářů je ve městě i nejbližším okolí dost početná skupina.
     Na scukáčku v Ještěru v Místku v září 1999 jsem se dohodl na zahájení vysílání a spolupráci v moderování s Milanem Riviera Místek. Znělkou kolečka se stala známá slezská polka Okolo Frýdku cestička. CD s touto písničkou obstaral Petr Avion Místek a já jsem si ji od něho nahrál na kazetu. Odtud byla v letech 1999 a 2000 spouštěna do éteru. Později jsem tuto znělku nahrál do PC, odkud je nyní vysílána. Také název vzniklého kolečka je obdobou názvu této písničky.
Od počátků vysílání jsme moderování prováděli střídavě s Milanem Riviera Místek. 29.4.2000 zanechal moderování Milan Riviera Místek, takže o té doby jsem vedl "Cestičku okolo Frýdku" sám. Výjimkou bylo období mé absence, kdy mne v moderování zastoupili Petr Frýdek, Alan a Evik Riviera Místek, MateS FM Místek, Rarach Poruba a Pavla Hokej Frýdek.
     První vysílání Cestičky okolo Frýdku se uskutečnilo v neděli 3.10.1999 v 8,00 hod. Od tohoto dne probíhalo pravidelně 1x týdně na kanále C-20 na frekvenci 27,205 MHz.
     Od 8.1.2000 jsme z více důvodů přešli na vysílání večer v čase od 20,00 hodin s plánovaným koncem ve 21,00 hodin. Konec byl v roce 2005 posunut pro velký počet účastníků na 22,00 hod, ten však býval ještě posunut na pozdější dobu podle počtu dalších přihlášených účastníků v době plánovaného konce. V zimním období od 1.10. do 31.3. bylo vysílání v sobotu, v letním období od 1.4. do 30.9. potom v neděli. Od roku 2003 bylo vysílání již stále jen v neděli.
Od 24.února 2008 byla po celý rok 2008 Cestička okolo Frýdku vysílána společně s loni zaniklým Valašsko-lašským kolečkem i ráno se začátkem v 6,30 hod a plánovaným koncem v 8,00 hod.
V roce 2009 bylo vysílání každou neděli večer od 20-22 hod, a 1x měsíčně i ráno od 7,00 do 10 hod.
V roce 2010 bylo vysílání každou neděli večer od 20-22 hod, 1x měsíčně celý den od 6,30 do 22 hod soutěžně do CB ligy a ještě 1x měsíčně i ráno od 6,30 do 10 hod pro aktivitu.
V roce 2011 bylo vysílání celkem 40x každou neděli večer od 20-22 hod, a někdy i ráno od 7,00 do 10 hod.
V neděli 02.10.2011 bylo poslední a přesně po 12 letech vysílání Cestičky okolo Frýdku tímto zcela skončilo z důvodu mé změny QTH a mého přestěhování 1.10.2011 do Bašky. Tím i volačku měním z Franta Hokej Frýdek na novou volačku Franta Hokej Baška.
     V únoru 2003 byly vytvořeny internetové stránky "Cestičky okolo Frýdku", které programově připravil Martin Místek (změnil volačku na MateS FM). Na webový server byly umístěny 4.3.2003, kde si je může každý prohlédnout. Aktualizaci jsem prováděl dle možností ihned v následujícím dnu po každém vysílání.

Trocha statistiky:
V roce 1999 proběhlo vysílání 14x, ve 386 účastích bylo zaregistrováno 134 volaček s průměrným počtem 27 účastníků.
V roce 2000 proběhlo vysílání 53x, ve 1900 účastích bylo zaregistrováno 365 volaček s průměrným počtem 36 účastníků.
V roce 2001 proběhlo vysílání 54x, ve 2320 účastích bylo zaregistrováno 319 volaček s průměrným počtem 43 účastníků.
V roce 2002 proběhlo vysílání 52x, ve 2431 účastích bylo zaregistrováno 302 volaček s průměrným počtem 47 účastníků.
V roce 2003 proběhlo vysílání 52x, ve 3588 účastích bylo zaregistrováno 367 volaček s průměrným počtem 69 účastníků.
V roce 2004 proběhlo vysílání 58x, ve 4216 účastích bylo zaregistrováno 383 volaček s průměrným počtem 72 účastníků.
V roce 2005 proběhlo vysílání 56x, ve 4296 účastích bylo zaregistrováno 323 volaček s průměrným počtem 76 účastníků.
V roce 2006 proběhlo vysílání 54x, ve 3905 účastích bylo zaregistrováno 295 volaček s průměrným počtem 72 účastníků.
V roce 2007 proběhlo vysílání 52x, ve 3488 účastích bylo zaregistrováno 260 volaček s průměrným počtem 67 účastníků.
V roce 2008 proběhlo vysílání 52x, ve 4770 účastích bylo zaregistrováno 385 volaček s průměrným počtem 91 účastníků.
V roce 2009 proběhlo vysílání 52x, ve 4100 účastích bylo zaregistrováno 385 volaček s průměrným počtem 78 účastníků.
V roce 2010 proběhlo vysílání 52x, ve 5100 účastích bylo zaregistrováno 478 volaček s průměrným počtem 98 účastníků.
V roce 2011 proběhlo vysílání 40x, ve 2898 účastích bylo zaregistrováno 322 volaček s průměrným počtem 72 účastníků.
Celkově od počátku vysílání 03.10.1999 až do posledního, které bylo 02.10.2011, proběhlo vysílání 641x,
Ve 43398 účastích bylo zaregistrováno 1435 volaček s celkovým průměrným počtem 67 účastníků na jedno kolečko.

Rekordem v počtu zúčastněných pouze na večerním kolečku je 101 účastníků dne 08.01.2006.
Rekordem v délce spojení (DX) na kolečku je účast volačky Vladimír Samara (lokátor LO53BD, 2208 km) dne 12.12.1999.
Na nejvyšším průměrném ročním počtu účastníků (76) kulminovala v roce 2005, další roky se již projevil mirný pokles, ale i byla na každém kolečku účast značně velká. Většího průměrného ročním počtu bylo v letech 2008 (91) a 2010 (98) dosaženo díky tomu, že kolečko bylo vysíláno celodenně. Ze statistiky účasti vyplývá, jak postupně každý rok Cestička získávala na své oblibě. A to nejen ze samotného města Frýdku-Místku a nejbližšího okolí. Vysílání navštěvovalo také velké množství volaček z různých částí Ostravy, ale i z mnohem vzdálenějších míst. Nejsou vzácností ani účastníci z dálek větších jak 50-150 km. Výjmečná v délce byla spojení s Expedicemi na Čerchově (404 km), na Klínovci (394 km) a Děčínském Sněžníku (327 km). Tak početná účast měla i negativní stránku, a to v delším čekání, až na přihlášeného přijde řada. Možná čekání někoho odradilo. Uvažoval jsem o lepším řešení, diskutoval o tomto problému, ale došli jednotně jsme k názoru, že jiný postup asi není možný.
Tato pěkná spojení umožňovalo moje celkem výhodné QTH. Od června 2004 jsem vysílal na anténu Vector 4000 7/8, která byla v nadmořské výšce 333 m. Otevřený byl výhled od severu přes západ na jih. Horší to bylo ve směru na východ na oblast Těšínska, kde šíření signálu nám zastíňovala dvojice sousedících věžových domů převyšujících mou antenu asi o 40 m, a tvořila mi tím na tento směr Třinecka a Těšínska betonovou stěnu bránící šíření a příjmu signálu. Také na severovýchod, na oblast Havířova, Orlové a Karviné, snižoval intenzitu signálů kopec, kde je Frýdecký les, převyšují také asi o 40 m výšku mého stanoviště. Navíc mi silný vítr 2x anténu na střeše zlomil, takže do doby opravení jsem byl vždy nucen vysílat na 1/2 anténu, umístěnou na balkoně v nadmořské výšce 328 m. Tím se mé vysílání zhoršilo, zvláště východním směrem.

Vysílání:
Průběh kolečka byl takový, že po zahajovací znělce a přivítání bylo v úvodu vysílacího času vždy pamatováno na naše oslavence, t.j. na ty, kteří v uplynulém týdnu nebo od posledního vysílání, měli jmeniny nebo narozeniny, pokud nám to o nich bylo známo. Po blahopřání slovem i písničkou přišla trocha informací o dění na CB pásmu a kolečko začalo.

Vyhodnocování:
Byla vedena přesná evidence všech účastníků na každém kolečku. Do účastí byli od počátku vysílání započítávaní jak přihlášení, tak i moderátoři - všichni byli počítáni do celkového počtu jako účastníci "šlapání" Cestičky Okolo Frýdku.
Po uplynutí každého roku byli vyhodnoceni a oceněni diplomem a věcnou odměnou 3 účastníci s nejvyšším počtem účastí. Mimo toto bylo dalším vyhodnocením a odměněním Liga nejlepších.

Liga 100 ke dni 02.10.2011 má 127 členů. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 100 účastí na Cestičce okolo Frýdku.
Extraliga 200 ke dni 02.10.2011 má 69 členů. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 200 účastí na Cestičce okolo Frýdku.
Interliga 300 ke dni 02.10.2011 má 35 členů. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 300 účastí na Cestičce okolo Frýdku.
Euroliga 400 ke dni 02.10.2011 má 14 členů. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 400 účastí na Cestičce okolo Frýdku.
Worldliga 500 ke dni 02.10.2011 má 6 členů. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 500 účastí na Cestičce okolo Frýdku.
Superliga 600 ke dni 02.10.2011 má 3 členy. Zde jsou zařazeni účastníci, kteří dosáhli 600 účastí na Cestičce okolo Frýdku.


Česká CB liga:
Protože byla Cestička pravidelně každý týden s velkou účastí, dal mi MateS FM podnět k přihlášení tohoto kolečka do České CB ligy 2008 kategorie Single. Za každý měsíc byl zaslán deník z celodenního kolečka v daném měsíci. V letech 2009 a 2010 byly rovněž deníky s účastí zasílány do České CB ligy kategorie Single.
Rekordem je 268 účastníků dne 21.03.2010.
Těm, kteří se zúčastnili vícekrát v průběhu celodenního kolečka, se do statistiky účasti započítávala pouze 1 účast.
V roce 2008 se Cestička okolo Frýdku celkově umístila na 11. místě ze 16 soutěžících, v kategorii single skončila na 5. místě.
V roce 2009 se Cestička okolo Frýdku celkově umístila na 8. místě ze 14 soutěžících, v kategorii single skončila na 4. místě.
V roce 2010 se Cestička okolo Frýdku celkově umístila na 7. místě ze 12 soutěžících, v kategorii single skončila na 3. místě.
V roce 2011 se Cestička okolo Frýdku CB ligy již nezúčastnila.

Srazy:
Hodně příznivců Cestičky se zná také osobně, jak říkáme "na video". Především je to z různých srazů. Mnozí se v hojném počtu schází v Místku, kde se koná pravidelný, v okolí všeobecně dobře známý "Scukáček". Ten je každý druhý pátek v měsíci. Od počátku v letech 1997-2002 býval v Místku v Restauraci Ještěr. Po ukončení provozu tohoto restauračního zařízení hlavní organizátor Lumír Místek od roku 2003-2005 dojednal další srazy v Katolickém lidovém domě, bývalé Kavárně mladých. Po organizačních neshodách s personálem tohoto zařízení dojednala Naďa Frýdek od února 2006 další konání srazů ve Vinárně U hroznu v Místku na ulici Jožky Jabůrkové. Opětně i tady po výměně majitele a nespokojenosti se službami, dojednala Majka Točna Místek, že od roku 2010 jsou scukáčky v Místku na Frýdlantské ulici v Pizzerii Nákupního střediska Riviera vedle Kina Petra Bezruče.
V Ostravě se pravidelnéné srazy konají každé první úterý v měsíci v Restauraci Dakota na Plzeňské ulici.
Mimo tyto pravidelné se konají i jiné srazy, často spojené i s burzou a prodejem. Takový sraz, kde také vždy přišla početná skupina účastníků Cestičky, se konal v letech 2001 - 2003 na Solárce na Chatě Ondřejník, v roce 2004 ve Frýdlantě nad Ostravicí ve středisku Budoucnost a v roce 2005 - 2007 potom na Prašivé.
Vznikl také Klub sklerotiků jehož prezidentem byl MateS FM. Několikrát byl i sraz členů Klubu sklerotiků. Po nultém setkání 18.11. - 19.11.2006, které se uskutečnilo na Radhošti, bylo 1.setkání v sobotu 19.07.2008 na Prašivé. Na sraz přišlo 32 účastníků, a to nejen registrovaných členů klubu, ale i nečlenů a přiznivců CB.
Z dalších je dobře známý sraz CB a AMA spojený s burzou a prodejem ve Frenštátě pod Radhoštěm, který se koná vždy poslední sobotu v měsících duben a září. A další potom v Mořkově, ve Vizovicích, v Přerově, v Prostějově, v Litovli, na Sv.Antonínku u Blatnice pod Sv.Antonínkem, atd.

Na těchto akcích byli přítomni také ti, co se aktivně zúčastňovali Cestičky okolo Frýdku. Velmi často jsem se od nich setkával s uznáním a podpory s vedením kolečka, což vyjadřovali jak při osobních setkáních, tak v novoročních přáních na Cestičce, nebo i v zaslaných e-mailových zprávách.

Volba Miss Ještěrka a Missák Ještěr:
Vyvrcholením a ukončením roku byla volba Miss Ještěrka CB.
Ve 12.ročníku za rok 2010 byla zvolena Jana Bohumín,
v 11.ročníku za rok 2009 byla zvolena Termit Poruba,
v 10.ročníku za rok 2008 byla zvolena Magistra Frýdek,
v 9.ročníku za rok 2007 byla zvolena Termit Poruba,
v 8.ročníku za rok 2006 byla zvolena Zuzka Místek,
v 7.ročníku za rok 2005 byla zvolena Lucka Staříč,
v 6.ročníku za rok 2004 byla zvolena Chobotnička Poruba,
v 5.ročníku za rok 2003 byla zvolena Majka Točna Místek,
ve 4.ročníku za rok 2002 byla zvolena Vlaďka Místek,
ve 3.ročníku za rok 2001 byla zvolena Sisa Frýdek,
ve 2.ročníku za rok 2000 byla zvolena Myška Miky Frýdek,
v 1.ročníku za rok 1999 byla zvolena Naďa Frýdek.

Volba muže Missáka Ještěr: Ve 3.ročníku 2010 byl zvolen Jarda Dobrá,
ve 2.ročníku 2009 byl zvolen Jarda Dobrá,
v 1.ročníku 2008 byl zvolen rovněž Jarda Dobrá.

Jubilejní účasti:
Vyhodnocena a oceněna byla také každá 1000.účast na Cestičce okolo Frýdku. Těmito jubilejními účastníky byli:
1000. účastníkem byl Lumír Místek 24.04.2000.
2000. účastníkem byla Eliška Frýdlant 11.11.2000.
3000. účastníkem byl Luboš CI Zlín 15.04.2001.
4000. účastníkem byl Franta ©umbark 06.10.2001.
5000. účastníkem byl Zdeněk Country Hrabůvka 09.03.2002.
6000. účastníkem byla Božka Havířov 11.08.2002.
7000. účastníkem byla Míša Frýdek 28.12.2002.
8000. účastníkem byla Erika Místek 06.04.2003.
9000. účastníkem byl Franta Místek 03.08.2003.
10000. účastníkem byla Evik Riviera Místek 02.11.2003.
11000. účastníkem byl Bohouš Studénka 25.01.2004.
12000. účastníkem byla Katka Kozlovice 12.04.2004.
13000. účastníkem byl Radar Hrabůvka 11.07.2004.
14000. účastníkem byla Lenka Ostrava 17.10.2004.
15000. účastníkem byl Alan Riviera Místek 16.01.2005.
16000. účastníkem byla Eva Nebory 03.04.2005.
17000. účastníkem byl Tomáš Pustkovec 03.07.2005.
18000. účastníkem byl Dan Petřvald na Moravě 28.09.2005.
19000. účastníkem byla Jarmila Nashville Přívoz 18.12.2005.
20000. účastníkem byl Pavel Smrk Havířov 12.03.2006.
21000. účastníkem byla Chobotnička Poruba 11.06.2006.
22000. účastníkem byl Radek Soláň 17.09.2006.
23000. účastníkem byl Vlastik Provodovice 26.12.2006.
24000. účastníkem byl Martin ©enov 08.04.2007.
25000. účastníkem byl MateS FM Místek 22.07.2007.
26000. účastníkem byl Václav Místek 11.11.2007.
27000. účastníkem byl Mirek STK Rychvald 17.02.2008.
28000. účastníkem byl Vilém Výškovice 04.05.2008.
29000. účastníkem byl Richard Staré Město 20.07.2008.
30000. účastníkem byla Alenka Trojanovice 05.10.2008.
31000. účastníkem byl Pavel Bohumín 07.12.2008.
32000. účastníkem byl Josef Skalice 08.03.2009.
33000. účastníkem byla Božka Havířov 31.05.2009.
34000. účastníkem byla Termit Poruba 06.09.2009.
35000. účastníkem byl Vašek Příbor 29.11.2009.
36000. účastníkem byl Julek Barbora Karviná 21.02.2010.
37000. účastníkem byl Rarach Poruba 25.04.2010.
38000. účastníkem byl Don Karlos Třinec 27.06.2010.
39000. účastníkem byla Jana Letka Příbor 12.09.2010.
40000. účastníkem byla Miluška Mořkov 21.11.2010.
41000. účastníkem byl Milan Valmez Valašské Meziříčí 20.02.2011
42000. účastníkem byl Jenda Karviná-7 29.05.2011
43000. účastníkem byl Mirek Pustkovec 28.08.2011
44000. účastníkem bude...? Už nebude nikdo, protože Cestička okolo Frýdku 02.10.2011 své vysílání skončíla...

Zdroj: Franta Hokej Baška (dříve Franta Hokej Frýdek) http://cesticka.wz.cz/
Přečti si také: Historie CB
Historie firmy Tesla Pardubice (m.j. také výrobce cb radistanic)
Historie Bohemia Clubu
Historie CB klubu Čáslav
Historie CB klubu Česká Lípa
Historie CB klubu Echo Blansko
Historie CB radioklubu Liberec
Historie CB klubu Mlada Boleslav
Historie CB Radio Praha
Historie CB Spolku Brno a okolí
Historie České asociace klubů CB
História časopisu CB report
História Slovenského CB rádioklubu
Dobové reklamní letáky s nabídkou CB radiostanic, antén a příslušenství
Historie CB soutěží: Béčko
Historie CB soutěží: O tučňákův frak
Historie CB soutěží: RKL Contest
Historie CB: Cestička okolo Frýdku

            OK1SB            
©2024 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.