Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


História slovenského CB rádioklubu


     Slovenský CB rádioklub vznikol v lete roku 1991 ako občianske združenie užívateľov a priaznivcov vysielania na občianskom pásme 27 MHz. SCBR je nezávislá, právne a ekonomicky samostatná organizácia, ktorá háji a koordinuje záujmy členov v zmysle Stanov, ktoré boli schválené a zaregistrované Ministerstvom vnútra dňa 9.7.1991 pod číslom VVS/1-900/90-4025.
     Zakladateľmi SCBR boli martinskí a žilinskí cébečkári (Martin šadoveň - SK-001, Jano Sokolovňa - SK-002, Ivan Vrútky - SK-003, a Vlado ®ilina - SK-004). Postupne sa k nim pridávali ďalší nadšenci CB vysielania z miest a obcí po celom Slovensku.
     Spočiatku pribúdalo členov len poskromne, ľudia znechutení politikou a núteným organizovaním sa v bývalom režime zväčša nechcú ma» nič spoločné so žiadnou uniformnos»ou a schôdzovaním. Náš SCBR je však čisto dobrovoľným klubom, je apolitický, otvorený pre všetkých, ktorých spája spoločný záujem, za ktorým vidíme hlavne humanitnú myšlienku nadväzovania vzájomných medziľudských kontaktov, pomoci v núdzových situáciách, výmeny technických skúseností, účelného využitia voľného času pri vzdelávaní sa v oblasti elektro- a rádiotechniky či v zdokonaľovaní sa v cudzích jazykoch.
     Kluby či spolky sú bežnou a obľúbenou formou napr. v USA i v západnej Európe. Ich členovia sa aktívne zúčastňujú rôznych športových, spoločenských klubových akcií, pričom často ide o hobby alebo záľubu, ktorej "fandí" alebo sa priamo venuje celá rodina.
     (Prevzaté z klubového spravodaja CB REPORT r. 1994)
     Dnes sa hlavné ciele SCBR orientujú aj iným smerom. Prezídium klubu i mnohí ďalší členovia sa snažia predstavi» a priblíži» CB prevádzku najmä mladým ľuďom. Tí mnohokrát nevedia, čo s voľným časom a preto sa bezcieľne potulujú po sídliskách. CB pásmo im ponúkne možnos» spoznáva» nových ľudí, nielen zo svojho mesta ale i širokého okolia. Zlepšia sa vo všeobecnom prehľade zo zemepisu Slovenska, nakoľko ich k tomu prinútia uskutočnené nové a nové spojenia... CB prevádzka ich trochu naučí premýšľa» nad tým, čo by inak "vyhŕkli" bez zamyslenia. Naučí ich počúva» názory iných, zlepšia sa v komunikácii, vo vyjadrovaní svojich myšlienok. CB pásmo je často spájané s turistikou, pretože mnohí si berú vysielačky so sebou na vysoké kopce a odtiaľ robia spojenia. Je to vždy lepšie a zdravšie, ako pasívne sedie» pred obrazovkou televízora alebo počítača.
     Niektoré CB kluby majú tieto ciele ako svoje jediné a venujú výchove mladých cébečkárov veľmi veľa času.
     Od roku 2000 uďeluje Slovenský CB rádioklub ocenenie Cébečkár roka tomu užívateľovi CB pásma, ktorý sa svojou prácou zaslúžil o jeho rozvoj, zveľaďovanie, alebo bol ochotný pomôc» iným pri akejkoľvek príležitosti - montáž CB zariadenia a uvedenie do prevádzky, organizovanie rôznych CB podujatí, pomoc v núdzi, či iná práca pre prospech SCBR, CB pásma a jeho užívateľov. S udelením titulu Cébečkár roka je spojené aj doživotné čestné členstvo v SCBR. Držiteľ je "oslobodený" od platenia členských príspevkov, pričom všetky výhody členov mu zostávajú.


Zdroj informací: www.scbr.sk/index.php?id=CBRhistory

NA STRÁNCE SE PRACUJE
Přečti si také: Historie CB
Historie firmy Tesla Pardubice (m.j. také výrobce cb radistanic)
Historie Bohemia Clubu
Historie CB klubu Čáslav
Historie CB klubu Česká Lípa
Historie CB klubu Echo Blansko
Historie CB radioklubu Liberec
Historie CB klubu Mlada Boleslav
Historie CB Radio Praha
Historie CB Spolku Brno a okolí
Historie České asociace klubů CB
História časopisu CB report
História Slovenského CB rádioklubu
Dobové reklamní letáky s nabídkou CB radiostanic, antén a příslušenství
Historie CB soutěží: Béčko
Historie CB soutěží: O tučňákův frak
Historie CB soutěží: RKL Contest
Historie CB: Cestička okolo Frýdku            OK1SB            
©2024 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.