Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Historie CB soutěží: Béčko


     V roce 2006 na mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích představil Honza Sosnová (CL1, prezident CB klubu Česká Lípa) novou soutěž nazvanou Béčko. Jak již název napovídá, soutěžit se mělo na kanálech 41 až 80 pásma CB.
     Bohouš Česká Lípa vymyslel pro tuto soutěž nový program pro snadný zápis soutěžních spojení.
     Nultý ročník proběhl v květnu 2007, další - první - ročník proběhl o rok později. Ale bohužel pro rok 2009 již termín závodu vyhlášen nebyl.Soutěžní podmínky závodu (rok 2007)
Závodník se účastní závodu pouze s přidělenou soutěžní volačkou (členové CB klubu Česká Lípa použijí svoji klubovou volačku).
Jednotný program pro vedení deníku pro tento závod je určen pouze DENIKLPD.EXE, pořadatel přijme pouze deníky zpracované v tomto programu. Program DENIKLPD bude k dispozici zdarma na těchto stránkách
Řádně vyplněný deník zašle internetem nebo na disketě pořadateli do 6.6.2007.

Za neplatná soutěžní spojení je považováno spojení :
a) Spojení před počátkem a ukončením závodu.
b) Spojení se stanicí, která nezašle svůj deník.
c) Spojení odposlechnutá od jiné stanice (relátko).
d) Opakované spojení.
e) Nesprávně uvedený lokátor, volací znak, čísla spojení.

Hodnocení soutěže:
Dosažení největšího součtu km dle lokátoru.

Pomocná kritéria v případě rovnosti bodů:
a) Dosažení nejdelší vzdáleností na 1 spojení
b) Dosažení nejvíce platných spojení.

Pořadatel provede vyhodnocení soutěže do dvou týdnů po uzávěrce deníků a vystaví výsledkovou listinu na stránkách CB klubu Česká Lípa www.cbdx.cz - samotné slavnostní předání diplomů proběhne na 15. mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích dne 25.8.2007 ve 12:00.


Výsledky nultého ročníku (26.5.-27.5.2007 - 15:00-19:00 hod a 23:00-05:00 hod):
poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
1. ET-222 Petr Opatov Praha 34 62 96 6834 13552 20386
2. CL-51 Fousáč Plzeň 38 64 102 6805 12780 19585
3. ET-242 exp.Rama 17 43 60 3972 14565 18537
Výsledky podrobně na stránkách CB klubu Česká Lípa.

Poslechni si zvukový záznam části soutěže.Soutěžní podmínky závodu (rok 2008)
Každý účastník soutěže se řídí VO-R/7/08.2005-22.
Uzávěrka přihlášek je do 20.6.2008 do 12:00 hod.
Soutěžit se bude pouze na kmitočtech v rozsahu 26,565MHz až 26,955MHz, což je 41. až 80. kanál.
Závodník se účastní závodu pouze s přidělenou soutěžní volačkou (členové CB klubu Česká Lípa použijí svoji klubovou volačku).
Ve volbě QTH není závodník nijak omezen. U jedné soutěžní stanice je dovoleno střídání více operátorů pod přidělenou soutěžní volačku. Soutěž má dvoukolový systém, což znamená, že na druhou část závodu (od 01:00 do 05:00 hod) se začíná psát nový deník, který se čísluje od jedničky a spojení z prvního kola se dělají znovu.
Jednotný program pro vedení deníku pro tento závod je určen pouze LPD.EXE , pořadatel přijme pouze deníky zpracované v tomto programu. Program LPD.EXE je k dispozici zdarma na těchto stránkách.

Řádně vyplněný deník, výstup z programu LPD.EXE, zašle internetem nebo na disketě pořadateli do 30.6.2008.

1. Za platné spojení se považuje spojení potvrzené protistanicí v jeho deníku, kdy zápis spojení v deníku soutěžícího dále obsahuje :
a) Pořadové číslo spojení vlastní a pořadové číslo protistanice
b) Volací znak protistanice
c) Lokátor ( Je důležitá součást závodu a musí být přesná )
d) Reporty
e) čas spojení s tolerancí +-5minut

2. Za neplatná spojení je považováno :
a) Spojení před počátkem a ukončením závodu.
b) Spojení se stanicí, která nezašle svůj deník.
c) Spojení odposlechnutá od jiné stanice. (relátko)
d) Opakované spojení v jedné části závodu.
e) Nesprávně uvedený lokátor, volací znak, čísla spojení, reporty, čas lišící se od údajů protistanice o více než +-5 minut.
f) Spojení s nesoutěžní stanicí
g) Nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek (VO-R/7/08.2005-22) bude považováno za důvod k diskvalifikaci závodníka ze závodu
h) Při změně lokátoru je soutěžící povinen začít psát na nový deník.
i) Změna lokátoru nenásobí spojení.
j) Nepravdivé údaje v deníku jsou důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.
k) Je-li na stanici více než 5 stížností pro nesportovní chování nebo rušení nekvalitním signálem provádí posouzení a konečný verdikt ředitel závodu (podávání stížností viz odstavec 8) a může to být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.

3. Hodnocení soutěže:
a) Dosažení největších součtů bodů (1 km = 1 bod, vzdálenost dle lokátoru + násobiče viz níže )
b) Dosažení nejdelšího DX dle lokátoru
c) Dosažení nejvíce platných spojení.
Hodnocení soutěže bude provedeno dle zaslaných deníků a bude zpracováno na počítači.
4. Soutěžní stanice CL xx (Charlie Lima) násobič pro toto spojení je 1,1
ET xx (Echo Tango) soutěžní stanice
5. Kontrolní stanice pořadatele A xx (Alfa) xx násobič pro toto spojení je 1,5

Násobič slouží ke zvýhodnění závodníka oproti členům CB klubu Česká Lípa. (Příklad: Uděláš-li spojení dejme tomu 100 Km se soutěžní stanicí CL-x, započítá se ti nikoliv 100, ale 110 bodů - Násobič 1.1 x 100 Km = 110 bodů. Spojení s kontrolní stanicí je ještě výhodnější - v tomto případě by byl zisk 150 bodů. Bodové zvýhodnění násobičů je přiznáno všem závodníkům, tedy i při spojení dvou CL-x se násobič uplatní).

6. Soutěžící, kteří pořadateli zašlou ofrankovanou obálku se svou adresou, obdrží výsledkovou listinu v tištěné podobě. Výsledková listina bude k dispozici i na stránkách CB klubu Česká Lípa.

7. Podávání stížností :
Stížnost musí být podána písemně
Stížnost může podat závodník, kontrolní stanice pořadatele nebo kontrolor pověřený organizátorem k provádění kontrol na stanovištích.
Podání stížnosti je možné pouze do termínu příjmu deníků, tj. do 30.6.2008
Podání stížnosti je podmíněno složením kauce ve výši 100 Kč
V případě uznání stížnosti bude stěžovateli částka vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
Stížnost musí obsahovat KDO podává stížnost, NA KOHO si stěžuje, předmět stížnosti, datum, podpis.
Předmět stížnosti by měl obsahovat konkrétní porušení některého z bodů odstavce 2
Při řešení sporů přísluší konečné rozhodnutí pořadateli, proti jeho rozhodnutí není odvolání.

Pořadatel provede vyhodnocení soutěže do dvou týdnů po uzávěrce deníků a vystaví výsledkovou listinu a všechny soutěžní deníky na stránkách CB klubu Česká Lípa www.cbdx.cz - samotné slavnostní předání diplomů proběhne na 16. mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích dne 30.8.2008 ve 12:00.

Výsledky prvního ročníku (21.6.-22.6.2008 - 19:00-23:00 hod a 01:00-05:00 hod):
poř. závodník volačka počet
spojení
DEN
počet
spojení
NOC
počet
spojení
CELKEM
Body
DEN
Body
NOC
Body
CELKEM
1. ET-234 exp. Rama 26 40 66 8305 15277 23582
2. ET-215 exp. Srázná 33 46 79 7326 11220 18546
3. CL-51 Fousáč Plzeň CL-51 38 46 84 7598 9853 17451
Výsledky podrobně na stránkách CB klubu Česká Lípa.
Zdroj informací: stránky CB klubu Česká Lípa

Přečti si také: Historie CB
Historie firmy Tesla Pardubice (m.j. také výrobce cb radistanic)
Historie Bohemia Clubu
Historie CB klubu Čáslav
Historie CB klubu Česká Lípa
Historie CB klubu Echo Blansko
Historie CB radioklubu Liberec
Historie CB klubu Mlada Boleslav
Historie CB Radio Praha
Historie CB Spolku Brno a okolí
Historie České asociace klubů CB
História časopisu CB report
História Slovenského CB rádioklubu
Dobové reklamní letáky s nabídkou CB radiostanic, antén a příslušenství
Historie CB soutěží: Béčko
Historie CB soutěží: O tučňákův frak
Historie CB soutěží: RKL Contest
Historie CB: Cestička okolo Frýdku            OK1SB            
©2024 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.