Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Historie CB - Telegrafia (TESLA PARDUBICE)


     Akciová společnost Telegrafia byla založena 18.10.1919. V ustavující listině této nové společnosti byla významná polostátnost podniku, t.j. 60% akcií vlastnil stát a zbylých 40% bylo vzato jako účast zaměstnanců na jmění podniku formou zakoupení a přidělování akcií.
     Jelikož první provozovna Telegrafie v Roztokách nebyla schopna plně krýt stále rostoucí požadavky ministerstva pošt a soukromého sektoru, bylo v lednu 1920 správní radou rozhodnuto o řešení této situace postupným včleňováním drobných podniků, vzniklých též po světové válce pro podobné obory.
     Vzrůstající požadavky státního a soukromého sektoru na dodávky telefonních ústředen a zařízení přerůstaly v roce 1921 i tuto rozšířenou kapacitu Telegrafie, která zároveň vítězí v soutěžích na dodávku státních i soukromých ústředen a přichází se svými nabídkami i na zahraniční trhy (Bulharsko, Jugoslávie, Turecko), kde úspěšně čelí zavedené rakouské a německé konkurenci. Telegrafia a.s. proto hledá vhodný tovární objekt většího rozsahu s možností ubytování pro zaměstnance. V únoru 1922 byly zakoupeny rozestavěné objekty firmy ZEISL, určené původně pro výrobu obuvi, a v letech 1922-23 dostavěny nákladem 858 tisíc Kčs. Koncem roku 1922 měl pardubický závod již 323 pracovníků a všechny 3 závody společnosti pak 488 pracovníků. Na mimořádné valné hromadě bylo rozhodnuto převést i sídlo z Prahy do Pardubic.
     Postupem doby vyrostla v Československu značná výrobní konkurence a v Telegrafii se začalo uvažovat o orientaci na nově vznikající obor - radiotelegrafii. Posléze byly vyrobeny první radiopřístroje RADIOLA (1925) - v tomto roce byla výroba převedena do olomoucké TELEKTRY, což znamená konec I. etapy radiovýroby v pardubické Telegrafii.
     V roce 1926 je výrobní program stabilizován a orientován na všechny druhy poštovních přístrojů vlastního typu včetně všech součástek.
Historie CB      Do roku 1930 se československý telefonní průmysl rozvinul tak prudce, že předstihl i ty země, které měly i více jak 40tiletou tradici, jako byly např. Itálie, ©výcarsko, Dánsko a Polsko. Hospodářská krize ale zasahuje i Československo, v prvé řadě investiční podnikání. Jsou omezovány státní zakázky na budování telefonních ústředen a i drobné podniky šetří na investičních výdajích. Po hospodářské krizi se intenzivně pracovalo na svém vlastním vývoji; na trh byly dodávány každoročně 1-3 typy nových radiopřijímačů. Celkem tato předválečná éra výroby zahrnovala 38 druhů radiopřijímačů a pokračovala prakticky bez přerušení až do roku 1956.
     Okupace ČSR německou armádou a začátek 2. světové války znamená pro Telegrafii nejen obtížné překonávání zhoršených hospodářských, materiálních a sociálních poměrů, ale i převzetí další nucené výroby pro německé elektrotechnické závodní firmy MIX a CENEST, LORENZ a BERLINA. Kromě všech záporů vnesla vojenská výroba do podniku také zcela nové technologie, jako byly např. opracování odlitků Al+Mg a firma LORENZ v roce 1941 zřídila v pardubické továrně i výrobu obrazovek a speciálních elektronek pro radary, takže tím byla osvojena i sklářská, vakuová a měřící technika.

     Dne 31.12.1945 na základě dekretu o znárodnění je Telegrafie a.s. včleněna do nově ustaveného národního podniku TESLA slaboproudé a radiotechnické závody se sídlem v Praze.
     Po válce, v průběhu roku 1945, byla v pardubickém závodě zajištěna celá řada dodávek pro telefonizaci krajů, zejména Slovenska. Dále byla plně obnovena výroba radiopřijímačů a již v roce 1945 vešel na trh radiopřijímač Liberátor, na tehdejší dobu výrobek velice technicky pokrokový, který získal 1. místo v soutěži o národní přijímač a byl pod názvy Klasik a Kongres vyráběn všemi tuzemskými výrobci. Objemy výroby neustále stoupaly hlavně v oboru speciálních radiostanic pro výzbroj čsl. armády a od roku 1952 i v novém výrobním oboru radiolokační výroby. V civilní výrobě naplňovaly program povelové radiostanice s výkonem až 1000 W, gramorádia a hudební skříně, zesilovací přístroje a měřící elektrotechnické přístroje.
Historie CB      V roce 1954 z rozhodnutí ministerstva všeobecného strojírenství byla do Tesly postupně převáděna výroba televizních přijímačů n.p. Tesla Strašnice včetně vyvinutého a nákupně zajištěného přijímače Akvarel s obrazovkou o úhlopříčce 43 cm. Na dalších deset let se pak stala výroba televizorů hlavním výrobním programem podniku.
     Od roku 1955 přistoupila Tesla Pardubice k rozvoji dalšího oboru, a to komerčních magnetofonů.
     Obor radiostanic, dříve pouze speciálního charakteru pro potřeby MNO, postupně přechází počínaje rokem 1962 na vývoj a konstrukci nové řady civilních radiostanic pro potřeby hutnictví, stavebnictví, zemědělství, dopravy a jiných.
     Obor radiolokace zaznamenává snižující tendenci, přesto jsou vyvinuty a do výroby připraveny další modifikace lokátorů typu RP 2 a RL 2 a připravován je i říční lokátor.
     V roce 1969 končí Orchidea a o rok později experimentální výroba přenosných televizních přijímačů Camping. Další výroba včetně vývoje je převedena do n. p. Tesla Orava. Stejný osud postihuje i vývoj magnetofonů, který se koncentruje do závodu Přelouč a závod Pardubice pokračuje dále až typem S 41. Další zájem výroby a odbytu se proto koncentruje na vývoj, projekci a výrobu radiostanic všech typů, jako byly např. v roce 1966 občanské PETRA; 1967-69 mobilní, vozidlové, základnové a povelové radiostanice pro přenos signálů dálkového návěstí, měření a ovládání. Novou cestu nastupuje Tesla Pardubice v oboru počítačů, kde ve spolupráci s VÚMS Praha dokončuje v roce 1967 vývoj páskových pamětí pro digitální počítače.
     V květnu 1968 po dlouhých jednáních dochází k uzavření licenční dohody s firmou BULl-Paříž na výrobu digitálního počítače "BULL-GAMA 140", čímž Tesla Pardubice a současně i celý československý obor automatické počítačové techniky překlenul technické zpoždění, který měl až dosud v tomto oboru za světovou úrovní. V roce 1968 jsou k těmto licenčním počítačům připojovány páskové jednotky vlastní koncepce, vyvinuté v Pardubicích.
     Tesla Pardubice do roku 1989 vyráběla převážně vojenskou techniku. Mezi nejznámější a dnes již legendární, patří pasivní lokátor TAMARA. Tento systém se právem zapsal do dějin, protože je jediným systémem, který ostře konkuruje americkému systému AWACS. TAMARA pracuje na jiném principu, ale výsledky sledování prostoru jsou stejné. Dnes již existuje následovník BORAP.
     Mezi posledními komerčními výrobky se objevily satelitní přijímače, stolní a přenosné kazetové magnetofony. Po roce 1989 nebyl o tyto výrobky zájem, protože měly značku TESLA. Paradoxem je, že dnes zahraniční obchodní firmy nakupují používání značky TESLA a tuto značku lepí na výrobky, které se vyrábí Turecku, na Taiwanu a dováží se do Čech. Český občan tak kupuje zahraniční výrobek se starou osvědčenou českou značkou.


V článku bylo využito textu z webu SMT centrumPřečti si také: Historie CB
Historie firmy Tesla Pardubice (m.j. také výrobce cb radistanic)
Historie Bohemia Clubu
Historie CB klubu Čáslav
Historie CB klubu Česká Lípa
Historie CB klubu Echo Blansko
Historie CB radioklubu Liberec
Historie CB klubu Mlada Boleslav
Historie CB Radio Praha
Historie CB Spolku Brno a okolí
Historie České asociace klubů CB
História časopisu CB report
História Slovenského CB rádioklubu
Dobové reklamní letáky s nabídkou CB radiostanic, antén a příslušenství
Historie CB soutěží: Béčko
Historie CB soutěží: O tučňákův frak
Historie CB soutěží: RKL Contest
Historie CB: Cestička okolo Frýdku

            OK1SB            
©2024 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.