Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


PMR radiostanice Intek 3030D (30.1.2009)


Intek 3030D      Po dlouh dob jsem si zase koupil vyslaku. Protoe CB stanice mm v dostatenm potu 2 kus, pilo na adu pikoupen jednoho kusu PMR stanice. Sice pemerky mm taky dv, z toho ale jednu rozebranou - asi natrvalo, protoe jsem se za pl roku jet nedokopal k tomu, abych ji posletoval a poskldal :-) Po dlouhm zkoumn internetu, kde jsem hledal njak mn vyhovujc vyslaky za rozumnou cenu a prodvn nejlpe v mst bydlit, a nadvajc, e mnou oblben Cobry byly nejlevnj mimo mj "rajn", jsem nakonec zajel do praskho Elixu pro Inteka 3030D.
     Tato v n vyrbn PMR stanice je prodvna za 1590,- K. V cen je jedna radiostanice, akumultor 4,8V 600 mAh, nabjeka a hands-free. Msto dodvanho akumultoru lze pout 4 baterie AAA - tzv. mikrotuky Stanice um pracovat i v LPD psmu, ale v R se psmo LPD ji nesm pouvat. Funkce by mla mt nsledujc: 38x CTCSS kd, scan, AUTO squelch, dvoubarevn indikace vysln a pjmu, Dual Watch, 2 stupn citlivosti pro VOX, chvilkov podsvcen LCD displeje, indikace stavu bateri (jen kdy jsou vybit), sporn reim, tny klves, ROGER-BEEP, zmek klvesnice a 3 druhy prozvncch melodi.
     Stanice se zapn dlouhm stiskem oranovho tlatka Power/Menu. Hlasitost lze nastavit pomoc tlatek a , stejnmi tlatky se vybraj volby v menu. V tom pak lze nalzt pepnn kanl, aktivaci/deaktivaci tnu tlatek, nastaven vyslacho vkonu, nastaven VOXu a nastaven Dual Watch. Tlatko SCAN spust prohledvn kanl, tlatko MON pi dlouhm stisku vypne nebo zapne SQUELCH, pi krtkm stisku zapne podsvcen LCD displeje.
     Pi koupi tto stanice bylo znt, e jsem dlouho nic nekupoval a e jsem polevil v ostraitosti. Stanici jsem v prodejn podn nezkusil a nezjistil, co um. Od kad PMRky toti u poaduji, aby mla krom tlatek PTT a ON/OFF tak "udlky" na hlasitost a "udlky" na pepnn kanl, to ostatn me bt v menu. Bohuel jsem si neviml, e Intek 3030 m jen tlatka na ovldn hlasitosti a u nikoliv na pepnn kanl. Pro pepnut na jin kanl je nutn vstoupit do menu, pepnout kanl, ppadn subtn a pak volbu potvrdit tlatkem PTT. Pipad mi to zbyten komplikovan jako "drbn pes hlavu". Pestoe stanici u njakou chvilku mm, stle si na to nemohu zvyknout a proto, kdy si beru PMR stanice s sebou, pak krom tohoto Inteka vozm i svoji oblbenou Cobru MT 525.
      Jak jsem se dve zmnil, stanice je dodvna s hand-free, co je kus drtu, na kterm je na jednom konci dvojzstrka pro mikrofon a sluchtko a na druhm konci jedno sluchtko a mikrofon s PTT tlatkem. Nevm, m to je, ale u runch Intek mi jejich zvuk vtinou vad a u tto HF obzvlt. Pi pouit hands-free mne i pi nejmen hlasitosti po chvli bol ui a poslech se stv utrpenm - zvlt kdy vypnu squelch a v signlu je um. Mon si kte: "Tak ten squelch nevypnej". Samozejm, e by to lo, ale pokud stanice zachyt signl na hranici pro deaktivaci squelche, pak je teba bu strpt nepjemn "prskn" a nesrozumitelnou relaci nebo squelch vypnout.
     Pokud jde o citlivost, pak mohu sdlit jen sv dojmy, protoe nevlastnm dnou relevatn mc techniku. Mj dojem je takov, e Intek 3030D nen znateln hor ani lep ne Cobra MT 525, kterou mm u dva roky, a i kdy jsem neml zatm monost vyzkouet Inteka na podnm kopci, vt pekvapen ani zklamn v tomto smru neoekvm.
      Take koupit nebo nekoupit? Rozhodnut je na kadm z Vs. I pes nkter nepjemn vlastnosti bude tato stanice slouit svmu majiteli pravdpodobn dobe. Cena nen nijak zvratn vysok, ale je dost mon, e nkde seenete podobnou nebo lep stanici levnji.

Dragon Praha

Vysvtlivky: ON/OFF - zapnut / vypnut radiostanice
PTT - tlatko vysln
HF - hands-free - sluchtko s mikrofonem, kter umouje podobn jako u mobil komunikaci, ani by bylo nutn vyslaku dret v ruce.
DW nebo Dual Watch - hldn rdiovho provozu na dvou kanlech souasn. Stanice pak automaticky pepne na ten kanl, kde se radiov provoz vyskytuje.
Scan - automatick hledn kanlu s rdiovm provozem
VOX - automatick zapnut vysln pi pedem nastaven rovni hluku nebo hlasitosti ei.


            OK1SB            
©2021 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.