Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Uzemění antény


Požadavky normy
     Norma ČSN mimo jiné vyžaduje vodivé spojení všech velkých kovových hmot na střeše s hromosvodním vedením, jiným požadavkem je dodržení předepsaných minimálních vzdáleností svodů a blízkých vedení a kabelů. Zemní odpor každého ze zemničů by neměl přesahovat 15 ohmů. Podle normy ČSN 34 1390, čl. 118 musí být veškerá sdělovací vedení instalována co nejdále od hromosvodního vedení a neměla by se s ním křižovat; pokud je svislé hromosvodní vedení souběžně se svodem antény, musí být vzdálenost mezi těmito vodiči aspoň 2 m. Tím se sníží nebezpečí, že při úderu blesku do bleskosvodu objektu dojde k naidukování vysokého napětí do svodu.

Připojení antény na hromosvod
     Důležité při montáži antény na střechu je její správné uzemění. Nejdříve musíme zvážit, jestli na naší střeše už je instalovaný hromosvod a nebo anténu umístíme na zvláštní stožár mimo dům. Uvádím zde příklad, jak správně připojit anténu na stávající hromosvod. Všechny vodivé spoje musí být čisté a bez barvy a rzi. Na připojení použijeme svorky k tomu určené, dají se sehnat u firem zabývající se instalací hromosvodů (bleskosvodů). Na měděný drát, který vede od bleskojistky na uzemňovací svorku stožáru naletujeme očka podle průměrů šroubů. Pozinkovaný drát vedeme vždy tak, abychom nevytvářeli ostré rohy, ale plynulé oblouky. Doporučuji vše řádně dotáhnou a nechat si provést revizi připojení antény na stávající hromosvod.

Ochrana konektoru a antény proti povětrnosním vlivům
     Je několik způsobů, jak ochránit kabel a konektory proti působení povětrnostních vlivů. Já sám používám tuto metodu, konektor od antény i z bleskojitkou pořádně obalím vulkanizační páskou, začínam odspodu až k patě antény. Kabel chráním husím krkem (elektroinstalační hadicí - pežlovka) Druhá metoda spočívá v natření celého anténního systému přípravkem REZISTIN, používá se na stříkání dutin vozu.

Svépomocná kontrola bleskosvodu
     Potřebujeme k dispozici transformátor 24V (50 nebo 100W) a multimetr (s rozsahem 10A). Tak si mužeme ověřit, zda zemní odpor našeho hromosvodu odpovídá normě.
Postup měření: Do sekundáru transformátoru doporučuji vložit pojistku. Napětí 24V zapojíme mezi zemnič hromosvodu a mezi ochranný vodič (tzn. nulový můstek), popřípadě ochranný kolík blízké zásuvky, do jednoho z vodičů zařadíme mutimetr přepnutý na rozsah 10A AC. Po zapojení by měřák neměl ukazovat méně než 1,6A, to vyplývá z ohmova zákona R=U/I, kde U je 24V, I proud tekoucí obvodem (A) R odpor země vůči svodu hromosvodu (ohmech). Jestliže máme na domě více svodů, vždy měříme jen odpojený svod.Převzato z webu Rady a návody.

            OK1SB            
©2023 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.