Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Vyslme v zahrani - Francie (13.jna 2011)


     Francie (Francouzsk republika) je stt, jeho vtina zem se nachz v zpadn Evrop (tzv. Metropolitn Francie). Soust Francouzsk republiky jsou tak zmosk departementy a zmosk zem v Karibiku, Severn a Jin Americe, v Indickm ocenu a Ocenii.
     Nejvt (evropsk) st zem Francie hranin na severovchod s Belgi (dlka hranic 620 km) a Lucemburskem (73 km), na vchod s Nmeckem (450 km) a vcarskem (572 km), na jihovchod s Itli (515 km) a na jihu se panlskem (649 km), Andorrou (56,6 km) a Monakem (4,5 km).

Pouvn CB ve Francii
     Prvn CB nadenci se ve Francii objevili v roce 1960, ale protoe vyslali bez povolen, hrozily jim vysok pokuty a znien vybaven. Pesto bylo toto vysln tolerovno. Nejvt boom zailo CB od roku 1981, kdy bylo legalizovno a bylo dovoleno vyslat na 22 kanlech FM modulac.
     Dnes je ve Francii mon krom FM modulace pouvat i AM a SSB modulaci a to na vech 40 kanlech v rozsahu 26.965-27.405 MHz. K vysln nen poteba vyizovat dn povolen nebo platit poplatky.

Kanl Frekvence Vkon FM Vkon AM Vkon SSB (PEP) Poznmka
1       26.965 MHz 4W 1W 4W  
2       26.975 MHz 4W 1W 4W  
3       26.985 MHz 4W 1W 4W  
4       27.005 MHz 4W 1W 4W Canal d'appel USB France  
5       27.015 MHz 4W 1W 4W  
6       27.025 MHz 4W 1W 4W  
7       27.035 MHz 4W 1W 4W  
8       27.055 MHz 4W 1W 4W  
9       27.065 MHz 4W 1W 4W Canal d'appel d'urgence  
10       27.075 MHz 4W 1W 4W  
11       27.085 MHz 4W 1W 4W Canal d'appel FM  
12       27.105 MHz 4W 1W 4W Canal d'appel USB international  
13       27.115 MHz 4W 1W 4W  
14       27.125 MHz 4W 1W 4W  
15       27.135 MHz 4W 1W 4W  
16       27.155 MHz 4W 1W 4W  
17       27.165 MHz 4W 1W 4W  
18       27.175 MHz 4W 1W 4W  
19       27.185 MHz 4W 1W 4W Canal des routiers  
20       27.205 MHz 4W 1W 4W  
21       27.215 MHz 4W 1W 4W Canal pour la VoIP  
22       27.225 MHz 4W 1W 4W  
23       27.255 MHz 4W 1W 4W  
24       27.235 MHz 4W 1W 4W Canal pour le Packet Radio  
25       27.245 MHz 4W 1W 4W Canal pour le Packet Radio  
26       27.265 MHz 4W 1W 4W  
27       27.275 MHz 4W 1W 4W Canal d'appel AM  
28       27.285 MHz 4W 1W 4W  
29       27.295 MHz 4W 1W 4W  
30       27.305 MHz 4W 1W 4W  
31       27.315 MHz 4W 1W 4W Canal de trafic longue distance FM  
32       27.325 MHz 4W 1W 4W  
33       27.335 MHz 4W 1W 4W  
34       27.345 MHz 4W 1W 4W  
35       27.355 MHz 4W 1W 4W  
36       27.365 MHz 4W 1W 4W  
37       27.375 MHz 4W 1W 4W  
38       27.385 MHz 4W 1W 4W  
39       27.395 MHz 4W 1W 4W  
40       27.405 MHz 4W 1W 4W  


     V nsledujc tabulce jsou piblin ceny vybranch CB radiostanic pro ppad, e by nkdo ml zjem koupit si nkterou z nich ve Francii.

Intek M-760 PLUS € 109 2703 K Intek M-490 PLUS € 109 2703 K
Intek M-899 VOX € 119 2951 K Intek H-520 PLUS € 129 3199 K
TTI TCB 1100 B € 159 3943 K SUPERSTAR 120 T € 189 4687 K
SUPERSTAR 240 € 199 4935 K SUPERSTAR SS-6900 € 219 5431 K
President JFK II ASC € 279 6919 K President Jackson II ASC € 299 7415 K
CRT SS FORCE ONE € 315 7812 K Ranger RCI 2950 DX € 285 7068 K
Ranger RCI 2970 DX € 365 9052 K Ranger RCI 2970 DX N2 € 409 10143 K

13.jna 2011 byl kurz 24.8 K za 1 €


Stanice President se ve Francii prodvaj s ptiletou zrukou.Dragon PrahaZpt na seznam lnk
?>