Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      

Continuos Tone Code Squelch System


Proboha pro?

Ve vzniklo na PROFI kmitotech. Na FM psmech je stle vt provoz a kmitot je omezen poet. Z tohoto dvodu je nutn aby nkolik mn vytench radiovch st sdlelo stejnou frekvenci. Vznikl vak problm. Vichni astnci se mezi sebou sly, co se ukzalo bti velmi nepraktick. I jali se konstrukti vyvjet selektivn volby. V podstat je lze rozdlit na dva typy. Kontinueln a sekvenn. Sekvenn volby si nechme na pt, pat k nim nap. DTMF, CCIR, ZVEII, EEA, EIA, NATEL a mnoho dalch. Ke kontinuelnm pat pedevm CTCSS a DPL. Rzn vrobci je oznauj rznmi nzvy. Napklad:

Private Line
Tone Squelch
Channel Guard
Quiet Channel
Call Guard a.t.d.

Tak e shrnuto a podtreno, pomoc CTCSS lze oddlit na jednom radiovm FM kanle nkolik hovorovch skupin, ani by se mezi sebou slyeli.

Jak je to mon?

Problm je nutno rozdlit na otzku pjmae a vyslae, potamo dekdru a enkodru. V ppad pouvn CTCSS je do modulace pidvn snusov signl o pesn definovanm kmitotu v rozmez 67.6 - 250.3 Hz. Jak je patrn, jde o frekvence jen jsou pod rovn spektra, kter je 300 Hz - 3 kHz. Nem li protistanice CTCSS dekodr, nic se nedje a sly normln provoz jako obvykle, jen u stanic pouvajcch vy CTCSS kmitoty mohou slyet v modulaci nco jako lehk brum. Je li stanice vybavena dekodrem, je v prvn ad teba nastavit kmitoet CTCSS tnu na n bude pjma reagovat. Nkdy se k CTCSS squelch, protoe jeho funkce je tm stejn, s normlnm squelchem s tm rozdlem, e nereaguje na rove sily pole, i umovou sloku, ale na ptomnost dan frekvence v pchozm signlu.V praxi je to realizovno tm, e je po detekci signl veden k dekodru kter provede analzu ptomnosti pedem nastavenho kmitotu. Podle vsledk tto analzy je pmo ovldna NF cesta radiostanice jako je to u bnho SQL.

Tak e shrnuto a podtreno, mm li aktivovn CTCSS dekodr, propust moje radiostanice do reproduktoru jen signly, obsahuj li trvale namodulovan kmitoet shodn s nastavenm v dekodru.

V em nm to pome?

Pedstavme si modelovou situaci. OK0K a OK0A. Jde o pevade na kmitotu 145.750 MHz. Vzdlenost mezi nimi je vce ne 150 km, ale vzhledem k jejich lokalitm je mon tak ze 30% zem pracovat pes oba dva. Nezdka pak dochz k situacm, e HAM pracujc z Prahy pes OK0K je slyet na OK0A. Chpu nervovou labilitu nkterch jedinc, maj li poslouchat nkolikahodinov monolog jedn stanice..... Paklie by byly pevade vybaveny CTCSS dekodrem, reagovali jen na stanice, kter by mli v modulaci ptomen sprvn CTCSS tn. Chtl li bych vyslat na OK0K, nastavil bych si jeho subtn a jeliko by mj tn neodpovdal pro OK0A, neproel bych jeho vyslacm etzcem.

img010.gif (9383 bytes)

Duln SQL a pevade

je mocn nstroj kter znan zlep relativn citlivost pevad, kter jsou na exponovanch lokalitch zatenmi elektromagnetickm smogem. V ppad pouit bnho SQL ho musme uthnout na rove, kter je rovna maximu ruen, kter se na lokalit bn objevuje, co ve vtin ppad vede k drastickmu snen citlivosti. Pipojme li paraleln k analogovmu SQL CTCSS dekodr, doclme toho, e pevadem projdou bu signly o rovni vt ne je ta na kterou je nastaven analog. SQL, nebo ty, u nich je ptomen sprvn CTCSS tn, ani by VF rove doshla oteven analog. SQL.

Sprvn detekce CTCSS tnu nastv okolo 10 - 12 dB/SINAD. Tm je mon vyut maximln citlivosti nezvisle na nastaven bnho SQL.

Jak by ml vypadat asov prbh signl na pevadi?

Pi oteven SQL (CTCSS nebo analog.) se mus samozejm ihned zapnout TX. Zrove zahj pevad i generovn CTCSS tnu (lut). To je ukoneno ihned po ztrt nosn (hnd) na vstupu, i kdy je TX jet cca. zaklovn. Hlavn vhodou tohoto een je monost dalho linkovn pevad, co v psmu 70 cm nen v rozporu s doporuenm IARU. Linkovac zazen je trvale pod CTCSS SQL a ihned po odklovn protistanice pestane vyslat signl pevade, co nm umon zaklovat. V opanm ppad by stle do vypadnut pevade vyslal (modr barva) a nebylo by vbec mon vstoupit do probhajcho hovoru.

Doporuen parametry pro CTCSS

Pozn.: ervenou barvou jsou uvedeny nestandartn tny.
Pevzato beze zmn z webu radioklubu OK1OMX (http://www.hamradio.cz/prevadece/ctcss/)

            OK1SB            
©2021 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.