Hlavní strana - CB Monitor - vše o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      

Continuos Tone Code Squelch System


Proboha proč?

Vše vzniklo na PROFI kmitočtech. Na FM pásmech je stále větší provoz a kmitočtů je omezený počet. Z tohoto důvodu je nutné aby několik méně vytížených radiových sítí sdílelo stejnou frekvenci. Vznikl však problém. Všichni účastníci se mezi sebou slyší, což se ukázalo býti velmi nepraktické. I jali se konstruktéři vyvíjet selektivní volby. V podstatě je lze rozdělit na dva typy. Kontinuelní a sekvenční. Sekvenční volby si necháme na příště, patří k nim např. DTMF, CCIR, ZVEII, EEA, EIA, NATEL a mnoho dalších. Ke kontinuelním patří především CTCSS a DPL. Různí výrobci je označují různými názvy. Například:

Private Line
Tone Squelch
Channel Guard
Quiet Channel
Call Guard a.t.d.

Tak že shrnuto a podtrženo, pomocí CTCSS lze oddělit na jednom radiovém FM kanále několik hovorových skupin, aniž by se mezi sebou slyšeli.

Jak je to možné?

Problém je nutno rozdělit na otázku příjmače a vysílače, potažmo dekódéru a enkodéru. V případě používání CTCSS je do modulace přidáván sínusový signál o přesně definovaném kmitočtu v rozmezí 67.6 - 250.3 Hz. Jak je patrné, jde o frekvence jenž jsou pod úrovní spektra, které je 300 Hz - 3 kHz. Nemá li protistanice CTCSS dekodér, nic se neděje a slyší normální provoz jako obvykle, jen u stanic používajících vyšší CTCSS kmitočty mohou slyšet v modulaci něco jako lehký brum. Je li stanice vybavena dekodérem, je v první řadě třeba nastavit kmitočet CTCSS tónu na něž bude příjmač reagovat. Někdy se říká CTCSS squelch, protože jeho funkce je téměř stejná, s normálním squelchem s tím rozdílem, že nereaguje na úroveň sily pole, či šumovou složku, ale na přítomnost dané frekvence v příchozím signálu.V praxi je to realizováno tím, že je po detekci signál veden k dekodéru který provede analýzu přítomnosti předem nastaveného kmitočtu. Podle výsledků této analýzy je přímo ovládána NF cesta radiostanice jako je to u běžného SQL.

Tak že shrnuto a podtrženo, mám li aktivován CTCSS dekodér, propustí moje radiostanice do reproduktoru jen signály, obsahují li trvale namodulovaný kmitočet shodný s nastaveným v dekodéru.

V čem nám to pomůže?

Představme si modelovou situaci. OK0K a OK0A. Jde o převaděče na kmitočtu 145.750 MHz. Vzdálenost mezi nimi je více než 150 km, ale vzhledem k jejich lokalitám je možné tak ze 30% území pracovat přes oba dva. Nezřídka pak dochází k situacím, že HAM pracující z Prahy přes OK0K je slyšet na OK0A. Chápu nervovou labilitu některých jedinců, mají li poslouchat několikahodinový monolog jedné stanice..... Pakliže by byly převaděče vybaveny CTCSS dekodérem, reagovali jen na stanice, které by měli v modulaci přítomen správný CTCSS tón. Chtěl li bych vysílat na OK0K, nastavil bych si jeho subtón a jelikož by můj tón neodpovídal pro OK0A, neprošel bych jeho vysílacím řetězcem.

img010.gif (9383 bytes)

Duální SQL a převaděče

je mocný nástroj který značně zlepší relativní citlivost převaděčů, které jsou na exponovaných lokalitách zatíženými elektromagnetickým smogem. V případě použití běžného SQL ho musíme utáhnout na úroveň, která je rovna maximu rušení, které se na lokalitě běžně objevuje, což ve většině případů vede k drastickému snížení citlivosti. Připojíme li paralelně k analogovému SQL CTCSS dekodér, docílíme toho, že převaděčem projdou buď signály o úrovni větší než je ta na kterou je nastaven analog. SQL, nebo ty, u nichž je přítomen správný CTCSS tón, aniž by VF úroveň dosáhla otevření analog. SQL.

Správná detekce CTCSS tónu nastává okolo 10 - 12 dB/SINAD. Tím je možné využít maximální citlivosti nezávisle na nastavení běžného SQL.

Jak by měl vypadat časový průběh signálů na převaděči?

Při otevření SQL (CTCSS nebo analog.) se musí samozřejmě ihned zapnout TX. Zároveň zahájí převaděč i generování CTCSS tónu (žlutá). To je ukončeno ihned po ztrátě nosné (hnědá) na vstupu, i když je TX ještě cca. zaklíčován. Hlavní výhodou tohoto řešení je možnost dalšího linkování převaděčů, což v pásmu 70 cm není v rozporu s doporučením IARU. Linkovací zařízení je trvale pod CTCSS SQL a ihned po odklíčování protistanice přestane vysílat signál převaděče, což nám umožní zaklíčovat. V opačném případě by stále do vypadnutí převaděče vysílal (modrá barva) a nebylo by vůbec možné vstoupit do probíhajícího hovoru.

Doporučené parametry pro CTCSS

Pozn.: červenou barvou jsou uvedeny nestandartní tóny.
Převzato beze změn z webu radioklubu OK1OMX (http://www.hamradio.cz/prevadece/ctcss/)

            OK1SB            
©2024 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.